Blue Flower

Como clube referente con esta asociación para depporte sendo moi aceptado polos asociados e colaboradores,  e dentro do programa do proxecto solidario, no centro de ASPRONAGA en  cidade escolar da Coruña,  celebrouse o día 25 de Xunio dnde aas 16:00 horas o día do Hockey no clubde da asociación con a participación de moitos dos usuarios do clube con un gran éxito de  acoxida como sempre de este deporte. 

A dificultade para a páctica de deporte e sobre todo de forma lúdica pero participativa e deportiva, que dende o clube se adaptan estas sesións  e con obxetivo de maior particiapciñon dentro e fora do centro d ASRPONAGA dos asocaidos, non impedíu a gran particiapciñon e entusiasmo polo noso deporte e clube. 

 

 

Unha vez máis o clube partiicpa de foram activa facendo mais fortes os lazos de unión coa asociación e incentivando maiores colaboraciones futuras. 

Parabéns a todos os participantes que poideron pasar una tarde de sábado 'diferente' e facendo uno de sesus deportes facoritos HOCKEY SALA E HERBA.