Blue Flower

 

Esta semana celebrouse o sábado e domingo o curso master de hoquei no centro de ASPRONAGA na ciudad escolar. O Adestradro Alvaro Rodriguez así como os representantes de ASPRONAGA do equipo técnico do clube e delegados tiveron un acercamento tanto ao centro e clube dos asociados de ASRPONAGA.

Como aos participantes de esta asociación donde as clases impartidas por Alvaro poideron acercar a diversidade do hoquei aplicada a este colectivo coa participación ademaís do resto de clubes de Galicia de hoqei de Vigo e Ourense e o equipo do CETEGA (Centro de tecnifiacion da FGH) que tamén enbenficiaronse destas clases cuyo obxetivo era o de arcarcar a os clubes de galciia para que coñoezan as singialaridades de adestrar con este colectivo e podan comenzar tamén con inciactivas como a qe ten o club con o proxecto solidario d Fundaciñon Emalcsa.