Blue Flower

Arranca la nueva temporada 2022-23 en septiembre con muy buena noticia para el club, que como continuidad al proyecto solidario e inclusivo ve premiada su solidaridad. El nuevo proyecto este año contará con un gran impulso por la parte de Fundación Emalcsa con  la aportación de 16.000 Euros de fondos concedidos en esta nueva edición.

Como clube referente con esta asociación para depporte sendo moi aceptado polos asociados e colaboradores,  e dentro do programa do proxecto solidario, no centro de ASPRONAGA en  cidade escolar da Coruña,  celebrouse o día 25 de Xunio dnde aas 16:00 horas o día do Hockey no clubde da asociación con a participación de moitos dos usuarios do clube con un gran éxito de  acoxida como sempre de este deporte. 

O Sábado celebróuse na torre o torneo mais solidario con unha participación masiva dos pais, xogadores e xogadoras dende os mais nobeles ata os Senior e asociados de ACCEM, SENVALOS e ASPRONAGA que disfutaron realizando todas as actividades planificadas no torneo e a plena integración nas actividades.

O Equipo Senior Feminino volta coa medalla d Bronce no Campionato Galego de hoquei Senior Feminino Herba, sendo a competición máis importante da federación galega para o deporte Feminino, depóis de haber consigdo a clasificación entre os catro millores equipos galegos. 

El 10 de Mayo realizouse no centro Maria Mariña de a Xunta unha xornada durante toda a mañá cos mais de 50 alumnos donde se presentóu por grupos o Hockey e o deprote. Pero o feito mais importante foi o de acercarse a estos alumnos e que poideran celebrar con nos unha actividade de xeito totalmente lúdica e que anima a todos estes repaces e rapazas a mellorar a sua vida e acercarlles ao mundo do deporte que moitos deles de outro xeito non poderían ter esta visibilidade.

 

Esta semana celebrouse o sábado e domingo o curso master de hoquei no centro de ASPRONAGA na ciudad escolar. O Adestradro Alvaro Rodriguez así como os representantes de ASPRONAGA do equipo técnico do clube e delegados tiveron un acercamento tanto ao centro e clube dos asociados de ASRPONAGA como aos participantes de esta asociación donde as clases impartidas por Alvaro poideron acercar a diversidade do hoquei aplicada a este colectivo coa participación ademaís do resto de clubes de Galicia de hoqei de Vigo e Ourense e o equipo do CETEGA (Centro de tecnifiacion da FGH) que tamén enbenficiaronse destas clases cuyo obxetivo era o de arcarcar a os clubes de galciia para que coñoezan as singialaridades de adestrar con este colectivo e podan comenzar tamén con inciactivas como a qe ten o club con o proxecto solidario d Fundaciñon Emalcsa.  

 

 

 

 

O 18 de decembro a do clube partipou con a Asociación   SENVALOS no Proxecto Mediación Intercultural + Depote ONGD que se celebrñu no entreno do Plaacio de deportes de Riazor. 

Na xornada do sábado púdose presentar o deporte coa participación de familias e xóvenes en risgo de exclusión social e que disfrutaron co hoquei nunha sesión na que rapaces dende os 4 anos hasta os mais adultos disfrutaron con a primeira vez que practicaban este deporte. 

Con esto séntanse as bases de colaboración coa asociación e ONG  SENVALOS e esperamos que poda fructificar con o interés dos particpantes na continuidade da práctica deportiva co clube.

 

En la jornada de puertas abiertas celebrada hoy en A Torre, familias con niños de edades entre 4 y 14 años, de la asociación ACCEM,  de múltiples nacionalidades pudieron contemplar el anochecer en la torre, con una merienda y como anticipo a la jornada celebrada en el campo de Hockey.

La Fundación Emalcsa en su VIII edición este año ha concedido más de 10.000 euros al club por su esfuerzo en solidaridad e inclusión a través del deporte. que incluye el 25% para deporte base y resto también para deporte femenino, que se considera transversal en el proyecto solidario. 

El Sábado 10 el campo de Hockey de A Torre se vistió de solidaridad e inclusividad en el Torneo de Inclusividad de Hockey, donde los integrantes de las asociaciones colaboradoras se acercaron, algunos siendo su primer contacto con el hockey en el día de ayer para promover la igualdad social a través del deporte.